Na obali mora stajao sam i galeba bijelog posmatrao let.
Shvatio sam, značiš mi, najviše na svijet!

 
stolicebytinamarić

EnglishSerbian